Soái ca Bố Kem mút PDF Print E-mail
Tuesday, 11 February 2020 14:22

Đã mê trai đẹp thì anh nào cũng mê tuốt tuồn tuột. Từ Vương Lịch Xuyên cho đến cả Tứ A Ca Bộ Bộ Kinh Tâm hay Hà Dĩ Thâm Bên Nhau Trọn Đời cho đến Huyn Bin Crash Landing on you, cầy đúng 1 đêm hết một nửa.

Nhưng cuối cùng, vẫn mê nhất anh soái ca 1m83 cùng nhà. Vì anh í khác soái ca trên phim lắm. Vợ xem phim cũng nhất định xem cùng rồi mặc cả: MỘT TẬP PHIM PHẢI CHO ANH ẤY ĂN MỘT BÁT CƠM CHAN NƯỚC CÀ CHUA.

Đấy, ngôn tình là phải thế chứ. Nhà cửa bừa bộn, bát đĩa không rửa thông củm nha. Vợ đang mê Huyn Bin mấy hum thoai.