ngày khai trường của kẹo 5/9/2016 Print
Thursday, 11 January 2018 09:28

Dù ở trong một xã hội thế nào đi chăng nữa, dù nền giáo dục ra sao đi chăng nữa thì sự trân trọng thầy cô giáo vẫn là nền tảng và là yếu tố không thể thiếu trong việc hình thành tính cách và quyết định sự thành bại của đạo đức con người.