Tây Tạng - Ngày trở lại PDF Print E-mail
Monday, 21 October 2019 14:53

Tây Tạng với mình là Duyên. Vì vậy, bên cạnh làm kinh doanh thì mình thực tâm tự đáy lòng muốn Trợ Duyên cho tất cả mọi người

Đến được nơi đây là Duyên, hiểu được nơi đây là đã thay đổi được nhiều quan điểm về Nhân Sinh Quan trong cuộc sống này theo từng cá nhân mỗi người nhưng chắc chắn, sẽ theo chiều hướng tích cực và nhiều hanh thông, may mắn

2019 là kỷ niệm 60 năm Tây Tạng, mùa thu là dịp quốc khánh Trung Quốc. Mọi giấy tờ đều rất khó khăn. Nhưng thực Tâm nghĩ ĐƯỢC là ĐƯỢC...

Và hôm nay, đoàn Tây Tạng thứ 4 của #Hạnh_Phúc_Việt đã đặt chân lên NÓC NHÀ THẾ GIỚI. Nơi ánh mặt trời luôn toả nắng chói chang và bầu trời thì gần gũi và xanh thăm thẳm

Đặt chân đến được với NGỌN NGUỒN SỰ SỐNG là cả một mối DUYÊN LÀNH không phải cuộc đời nào cũng được hoan hỉ nhận

Cám ơn cuộc sống cho mình những mối Duyên tuyệt vời và làm cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, nhiều màu sắc