Đúng chuẩn CON BỐ DŨNG MẸ LOAN PDF Print E-mail
Saturday, 06 June 2020 07:51
Có thông minh đến mấy cũng không thể làm Tiến sĩ được
Giáo sư học gì cũng tốp đầu, cô giáo nào cũng khen ngoan ngoãn, thông minh, tập trung và nền tảng tốt. Thế mà ở nhà, giáo sư khác hẳn
Giáo sư chỉ thích động từ CHƠI, cứ nghe thấy động từ HỌC là giáo sư trốn. Mẹ già giáo sư không biết đã bao lần phải tha tấm thân nặng nề đuổi bắt Giáo sư vòng quanh khu Timecity rộng lớn chỉ vì cho GS đi HỌC... từ buổi đầu tiên ở Ames, sang học đàn ở cô Trang
rồi lớp bơi hay nay là Robocon đến từ Lego. Mẹ chỉ dùng động từ Play từ đầu tuần nên sáng ra GS rất hồ hởi cùng mẹ đi CHƠI LEGO. Đến nơi, thầy đã được dặn o ra đón, cô giáo lao ra mời Giáo sư vào lớp học, thế là GS lao đi vèo một phát... Mẹ già lại lao theo... đến khổ
Nhưng kinh nghiệm cho thấy, chỉ sau 10 phút mềm dẻo, cứng rắn kết hợp thì GS sẽ vô cùng tập trung và đam mê bảo mẹ đi về đi, tý con tự về
Đấy, con bố Dũng mẹ Loan là thế đấy. Chỉ thích CHƠI, không thích HỌC. Bố mẹ có kinh nghiệm bản thân nên phải rút kinh nghiệm và song hành cùng Giáo sư i như hồi xưa song hành với anh Kem thui...
Mong sao GS rồi cũng đâu vào đấy i như 2 ông anh đầu trọc
NGÀY CUỐI TUẦN CỤA TUI LÀ XẾ ĐẤY