Cung điện POTALA - Kỳ quan thế giới PDF Print E-mail
Friday, 20 July 2018 15:11

 

Cung điện Potala nằm ở thành phố Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng.. Lhasa tiếng Tạng có nghĩa là Thánh địa Phật. Đây từng là nơi ở của các đời Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, vào năm 1959 thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 phải sống lưu vong sang