Năng lượng tích cực Print
Thursday, 11 June 2020 08:23
Lúc này tôi đang buồn chán, mở album ảnh ra... kéo đến cuối cùng của album và chọn lấy 1 bức ảnh bất kỳ.
Thì là Loan lúc 18 tuổi...
Nếu có một năng lượng tích cực nhất thì là ở lúc này. Khi con người ta đang ở giai đoạn tươi đẹp nhất của cuộc sống... hồn nhiên vô tư, chưa đủ trải nghiệm để bất ổn, chưa đủ thời gian để lo toan. Lúc nào cũng tươi vui và nhiều mơ ước.
Ước gì, được quay về tuổi 18.
Còn bây giờ, ngồi ngắm tuổi 18 để sống tích cực hơn, nhiều năng lượng hơn!